Konsumentverket använder förtäckta hot mot skattebetalarna

Nyhet: Varningslistad!  Konsumentverket använder förtäckta hot mot skattebetalare. Tillsynsenheten kan avslöja att myndigheten Konsumentverket just nu i skrivande stund känner sig oerhört skakiga i och med Tillsynsenhetens tidigare avslöjanden här och här. Med anledning av Tillsynsenhetens avslöjande har Konsumentverket känt att man på något sätt behöver hämnas mot Tillsynsenheten. Tillsynsenhetens avslöjanden har besått i att […]

(Falsk Budget) Flera 100 miljoner kr fifflar Konsumentverket till sig med hjälp av skattemedel

Nyhet: Varningslistad!  Konsumentverket som fifflar till sig flera hundra miljoner kronor varje år. Artikeln är direkt kopierad från Konsumentenheten.se med viss modifiering. Artikeln härstammar alltså från Konsumentenheten dock har vi på Tillsynsenheten fyllt på denna artikel med viktig information till allmänheten som saknades vid tidpunkten då Konsumentenheten publicerade denna artikel. Sådan viktig information innehåller bland […]

Vidriga hatet från Konsumentverket

Nyhet: Varningslistad!  Vidriga hatet från Konsumentverket Det har framkommit att anställda hos Konsumentverket har ett stort hat mot vanliga skattebetalande människor. Ett hat som grundar sig i att man vill att vanliga människor ska betala ännu mer i skatt för att anställda hos myndigheten skall kunna erhålla ännu mer i skattepengar. Hatiska inlägg i olika […]