Tillsynsenheten

Sektioner från Tillsynsenheten

Extrakoll på företag, myndigheter och organisationer som fifflar, är korrupta och mycket mycket ondskefulla.

Vi hittar de korrupta organisationerna, myndigheterna och företagen

Ligg steget före, vi granskar de korrupta och ondskefulla.

Tillsynsenheten hittar den mest intressanta informationen

Hem: Sektion

Sektion: Journalister 

Här för vi ett register över journalister rapporterar missvisande.

Profil: Hem & Hyra

Här har vi ett extrakoll på Hem & Hyra och dess bolag som de samarbetar med.

Profil: Förenade Bolag

Här har vi ett extrakoll på Förenade Bolag och dess bolag som de samarbetar med.

Profil: Foodmonitor

Här har vi ett extrakoll på Foodmonitor och dess bolag som de samarbetar med.

Profil: Konsumentverket

Här har vi ett extrakoll på Konsumentverket och dess bolag som de samarbetar med.

Profil: Tandläkarna Lund & Malm AB

Här har vi ett extrakoll på Tandläkarna Lund & Malm AB och dess bolag som de samarbetar med.