Tillsynsenheten

Hem: Begär hjälp, Konsumentfrågor, diskrimineringsbrott, illa behandlad o.s.v.

Begär hjälp från oss här nedan i formuläret

Du kan få hjälp i flera olika typer av ärenden av oss så som konsumentfrågor, diskrimineringsfrågor samt övriga ärenden.
Vi hjälper dig genom att kontakta motparten och därefter begära en redogörelse för vad som har hänt och skett. Om motparten vid upprepade tillfället missköter sig kan vi även varna för företaget i vår varningslista.

Vad gör vi för dig?

Det vi gör för dig är att vi kontaktar motparten en gång för att på så sätt försöka förmå motparten att självmant rätta sig efter de regler som finns. Vi står alltid på din sida. Efter att vi har erhållit ett svar från motparten vidarebefordrar vi detta till din e-post adress. Därefter kan du begära att vi fortsättningsvis ska hjälpa dig i ärenden. Dock kommer vi då att skicka en offert till dig för godkännande. Vi strävar dock alltid efter att motparten redan vid första kontakt från oss rättar sig efter dina klagomål.

Tillsynsenheten är en privat aktör

Tillsynsenheten är en privat aktör som hjälper dig som behöver vår hjälp. Vi granskar företag, organisationer och myndigheter som på olika sätt utnyttjar sin position på olika sätt.

 • Begär hjälp här! Avgift 0 SEK

 • Dina uppgifter

 • Ditt för och efternamn
 • Ditt personnummer
 • Din postadress
 • Ditt postnummer och ort
 • Typ av ärende

 • Välj typ av ärende
 • Uppgifter om motparten

 • Namn på motparten: företagsnamn eller liknande
 • Motpartens postadress
 • Motpartens postnummer och ort
 • Exempel: exempel@exempel.se
 • Exempel: www.exempel.se
 • Vi skickar dessa uppgifter vidare till motparten och det är detta som du betalar för.

Fyll i vårt formuläret med de uppgifter vi efterfrågar.

Priser framgår i formuläret när du väljer att beställa de tjänster vi erbjuder. 

Läs noggrant för att se på vilket sätt vi kan hjälpa dig och vad du betalar för.