Varning för Trulyboating AB.

Trulyboating AB är ett bolag att se upp för. Det varnas för detta bolag kontinuerligt från våran sida men även från andra håll. Kunder bör vara vaksamma på om man blir kontaktad av Truly Boating AB.

Trulyboating AB har kopplingar till bluffbolag

Trulyboating AB har sin verksamhet på adress Sten Sturegatan 4 i Göteborg, det är samma adress som bluffbolaget Förenade Bolag har sin företagsadress på. Många bluffbolag förekommer på samma adress. Bolag som kan kopplas till Trulyboating AB är som ovan nämnt bluffbolaget Förenade Bolag. Förenade Bolag har satt i system att smutskasta tusentals bolag för att på så sätt försöka styra marknaden till sin egen fördel och tjäna mer pengar. 

Varningslistan

Trulyboating har placerats på vår varningslista

4 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Maria
11 månader sedan

Truly Boating. TRULYBOATING DRIVS AV SAMMA PERSONER BAKOM BOLAGET FÖRENADE BOLAG

Maria
11 månader sedan

Akta er för Truly Boating. Mycket listiga.

Nisse
11 månader sedan

Truly Boating AB eller Trulyboating AB. Skitigt bolag. Mycket smuts förekommer

Örjan
10 månader sedan

Bluff firma